EV Sanlab Learning Logo
TR

|

EN

Elektrikli Araçta ÖTV İndirimi

Türkiye'de de elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Bu artan ilgiyi teşvik etmek için devlet, elektrikli araçta ÖTV indirimi uygulamasına başladı. Bu indirim sayesinde elektrikli araçlar, benzinli ve dizel modellere göre daha uygun fiyatlı hale geldi.

Elektrikli Araçta ÖTV İndirimi Uygulaması

Elektrikli araçlara olan talebi arttırmak için devlet, elektrikli araçlarda ÖTV indirimi uygulamaktadır. 1 Temmuz 2021'den sonra ilk tescil edilen sıfır kilometre tüm elektrikli araçlar indirime hak sahibidir. Bu önemli teşvik politikası hem bireylerin hem de işletmelerin elektrikli araçları tercih etmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Türkiye'de belirli tüketim mallarının üretimi, ithalatı veya teslimi üzerinden alınan bir vergidir. ÖTV'nin temel amacı, belirli tüketim mallarının tüketimini kontrol altında tutmak ve bu malların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır. ÖTV'nin uygulanmasıyla hem gelir elde edilir hem de bu ürünlerin tüketimini dengelemek için bir düzenleme aracı olarak kullanılır.

ÖTV'nin genel olarak alkollü içkiler, tütün ürünleri, otomobiller, motorlu taşıtlar, lüks tüketim malları, cep telefonları gibi belirli ürünler üzerinden alınmasıyla bilinir. Ancak, verginin kapsamı ve uygulama alanı zamanla değişebilir ve genişletebilir veya daraltılabilir. Örneğin, enerji içecekleri gibi yeni ürünlerin vergilendirilmesi gündeme gelebilir.

ÖTV'nin miktarı ve uygulama şekli, vergilendirilen ürünün türüne, niteliğine, alkol oranına, motor gücüne, motor hacmine, vergilendirme kategorisine ve değerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, yüksek alkol içeren içkiler daha yüksek ÖTV oranına tabi olabilirken, düşük alkol içeren içkilerin vergisi daha düşük olabilir.

ÖTV'nin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili detaylar, Türkiye'deki vergi kanunlarında ve ilgili mevzuatta yer alır. Vergi oranları, vergilendirme kategorileri ve vergi tabanları gibi konular, zaman zaman yasal düzenlemelerle güncellenebilir ve değiştirilebilir.

Özetle, Özel Tüketim Vergisi, belirli tüketim mallarının üretimi ve tüketimi üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, tüketim alışkanlıklarını yönlendirmek, belirli ürünlerin tüketimini kontrol altında tutmak ve vergi geliri elde etmek amacıyla kullanılır. Elektrikli araçta ÖTV indirimi uygulaması ise elektrikli araçlara olan teşviki arttırmak amacıyladır.

Şarj istasyonunda şarj halinde elektrikli bir araca ait görsel.
Şarj halinde bir elektrikli aracı içeren görsel.

ÖTV Oranları Nasıl Belirlenir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları genellikle bir ülkenin vergi politikası çerçevesinde belirlenir. Türkiye'de de ÖTV oranları belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınır:

Tüketim Alışkanlıkları ve Sağlık Etkileri: ÖTV, genellikle sağlığa zararlı veya toplum üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülen ürünlere uygulanır. Alkol, tütün ürünleri, enerji içecekleri gibi ürünler bu kategoriye girer.

Ekonomik Durum ve Gelir Politikaları: Vergi politikası, bir ülkenin ekonomik durumu ve hükümetin gelir politikalarıyla da ilişkilidir. ÖTV oranları, hükümetin belirlediği gelir hedeflerini karşılamak için ayarlanabilir.

Rekabet ve Ticaret Politikaları: ÖTV oranları, yerli üreticileri korumak veya uluslararası rekabeti dengede tutmak amacıyla da belirlenebilir. Örneğin, ithal edilen ürünlere yüksek ÖTV uygulanarak yerli üreticilere rekabet avantajı sağlanabilir.

Çevresel ve Sosyal Hedefler: Bazı ülkeler, çevresel ve sosyal hedefleri desteklemek için ÖTV politikalarını kullanır. Örneğin, düşük emisyonlu araçlara uygulanan düşük ÖTV oranları çevre dostu politikaları teşvik edebilir.

Tüketici Davranışları ve Vergi Geliri Tahmini: Hükümetler, tüketici davranışlarını ve vergi geliri tahminlerini dikkate alarak ÖTV oranlarını belirlerler. Örneğin, bir ürüne uygulanan yüksek ÖTV, tüketicilerin o ürünü daha az tüketmesini ve vergi gelirinin artmasını sağlayabilir.

Türkiye'de ÖTV oranları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve genellikle yıllık bütçe görüşmeleri sırasında değerlendirilir. Bu oranlar, yukarıda belirtilen faktörlere dayalı olarak ve hükümetin vergi politikalarıyla uyumlu bir şekilde belirlenir.

Kimler İndirime Hak Sahibi?

Elektrikli araçta ÖTV indirimi uygulamasından kimlerin yararlanabileceği konusu, belirli kriterlere dayanmaktadır. İlk olarak, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Türkiye'de tescil edilen ve sıfır kilometre olan tüm elektrikli araçlar bu indirimden faydalanma hakkına sahiptir. Bu, yeni alınan elektrikli araçların vergi avantajından yararlanabileceği anlamına gelir.

İkincisi, indirimden yararlanacak araçların elektrikli olması gerekmektedir. Hibrit veya plug-in hibrit araçlar bu kapsamın dışında kalır. Tamamen elektrikle çalışan araçlar, pil veya batarya ile çalışan ve içten yanmalı motor kullanmayan araçlar olarak tanımlanmaktadır.

Üçüncüsü, aracın sıfır kilometre olması gerekmektedir. Yani, daha önce başka biri tarafından kullanılmış veya ikinci el olarak satılmış araçlar bu indirimden yararlanamaz.

Son olarak, tescil işlemlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu tarih öncesinde tescil edilen araçlar indirimden faydalanamazlar.

Bu kriterler doğrultusunda, belirlenen şartları karşılayan herkes elektrikli araçta ÖTV indirimi uygulamasından faydalanabilir. Bu indirim, elektrikli araçların yaygınlaşmasını teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.

Etrafında çimen olan bir yoldan ilerleyen bej renkli bir elektrikli araca ait görsel.

Elektrikli Araçta ÖTV İndirimi Oranı:

2021 yılı için %80
2022 yılı için %60
2023 yılı için %40
2024 yılı için %20’ dir.

Bu indirim oranları, elektrikli araçların yaygınlaşması ve daha erişilebilir hale gelmesi için adım adım azalmaktadır. ÖTV indirimi tutarı ise , aracın motor gücüne ve gümrük bedelinin %80'ine göre hesaplanır.

İndirim tutarını Sigortam.net hesaplama aracından hesaplayabilirsiniz. Elektrikli araçta ÖTV indirimi için herhangi bir başvuru yapılması gerekmez. İndirim, aracın ilk tescil işlemi sırasında otomatik olarak uygulanır.